Творчески платформи

МЕЖДУНАРОДНО ОПЕРНО СТУДИО 2016 - 2017

Публикувано: 11.04.2017 / Коментари (0)

Опера Бутик – „Дон Паскуале“
Диригент – Иван Ангелов
Солисти: Иво Йорданов – гост, Владимир Ников, Благовеста Костадинова, Николай Писанов
На рояла: Росица Димова

Целта на Оперното студио е от една страна да даде възможност на млади високо талантливи певци и пианисти, след завършването на висшето си образование в рамките на една година да участват в професионална работа в Пловдивската Опера и така да продължат своето професионално развитие и усъвършенстване.  От друга страна да даде възможност на професионални певци  да разучват и да изработват с педагозите в Студиото и експериментират нови партии в редовите постановки и спектакли на Пловдивската Опера.

Младите солисти могат да бъдат включвани в редовната продукция на Операта с малки или средни роли, както и да участват в нова Студио-продукция, сценично аранжирани концерти и други концертни форми с оглед максимално представяне пред публика. По този начин Студиото към Пловдивската Опера предоставя възможност на участниците да набират опит в различни жанрове – Опера, Оперета, Мюзикъл, Концерт.

В сезона 2016/17 като специална студийна постановка е запланувана операта “Дон Паскуале“ от Гаетано Доницети с един солистичен състав при възможност от Пловдив, един друг от страната и един международен. Работата с диригент и режисьор ще започнат през средата на Октомври. Запланувани са няколко спектакли с пиано, а при високо художествено постижение и при възможност също с Оркестър. Определянето на солистите ще стане след прослушване във втората половина на Септември.

В рамките на сезона 2016/17 ще бъдат поканени също така изтъкнати педагози, които ще проведат Майсторски класове и Workshop’s с участниците в Студиото, с което да се обогати и комплектова цялостната програма за усъвършенстване.