Menu button Държавна Опера - Пловдив

Новини

"Опера Пловдив в училище"

"Опера Пловдив в училище"
Публикувано: 21.05.2020

Опера Пловдив влиза виртуално в класните стаи на пловдивските училища, за да не прекъсва връзката със своята най-млада публика. Със съдействието на експерти от РУО-Пловдив институцията безвъзмездно  подготви и предостави за ползване помощни видео материали за обучението по музика, които ще се използват в модул " Наблюдение в извънучебна среда". От началото на май на разположение на учителите по музика в Пловдив са видео адаптации за детска публика от поредицата  "Приказките на Госпожа Опера". В месецa, в който празнуваме Деня на славянската писменост и култура, Опера Пловдив представя трима славянски композитори: Антонин Дворжак, Пьотр Илич Чайковски и Сергей Прокофиев. Освен с творчеството им, музикалните приказки запознават учениците и с три музикални жанра - опера с "Русалка" на Дворжак, балет чрез "Лешникотрошачката" на Чайковски и симфонична музика с "Петя и вълкът" на Прокофиев. Преподавателите разполагат с линк за сваляне на материалите и по собствена преценка включват материалите в онлайн обучението. Инициативата ще продължи и през новата учебна година с разработването на още помощни видео материали като представяне на инструменти, представяне на творчеството на композитори, изпълнения от солисти и др.

Образователната платформа "Госпожа Опера" е разработена с цел възпитание на любов към класическата музика у децата. В периода на извънредно положение дейността за деца на Опера Пловдив се трансофрмира от срещи в зрителната зала в онлайн публикации с музикални приказки, образователни материали и др. във facebook страницата на "Академията на Госпожа Опера". Колективът на Опера Пловдив разполага с нужния капацитет да разшири обхвата на инициативата и се надява тя да подпомогне още повече образователните цели в часовете по музика и да се превърне в положителен пример за цялата страна.