Menu button Държавна Опера - Пловдив

Новини

ОБЯВА ЗА ПРОСЛУШВАНЕ

ОБЯВА ЗА  ПРОСЛУШВАНЕ
Публикувано: 31.08.2020

ОБЯВА прослушване за артисти-хористи (мъже)

Държавна опера – Пловдив обявява прослушване за артисти-хористи – мъже във връзка с проекти и спектакли, които ще бъдат реализирани през 2020 и 2021 г.
Прослушването ще се проведе на дата 11.09.2020 г. от 11 ч. в Хорова зала на Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив, ул. „Гладстон“ №15 и се състои от 3 части:

  1. Разпяване - включва установяване на регистровите граници, способност за изпълнение на различни щрихи, възпроизвеждане по слух на зададени интервалови конструкции.
  2. Ария и песен; или две арии; или две песни. За предпочитане е двете да бъдат от различни вокални стилистики и различни стилистични епохи.
  3. Пеене a prima vista на откъси от текущия репертоар на състава.

Изисквания към кандидатите:

1. Завършено висше или средно музикално образование.

2. Опит и практика в ансамбловото музициране.

Документи за кандидатстване (CV и заявление в свободен текст) се подават в срок до 04.09.2020 г. на имейл castingoperaplovdiv@gmail.com или на адрес Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив, ул. „Гладстон“ №15, Държавна опера – Пловдив.

Ще бъде осигурен корепетитор. Кандидатите могат да се явят и с корепетитора, с когото работят.

 

ОБЯВА прослушване за артисти-хористи (жени)

Държавна опера – Пловдив обявява прослушване за артисти-хористи – жени във връзка с проекти и спектакли, които ще бъдат реализирани през 2020 и 2021 г.

Прослушването ще се проведе на дата 29.09.2020 г. от 15.00 ч. в Хорова зала на Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив, ул. „Гладстон“ №15 и се състои от 3 части:

  1. Разпяване - включва установяване на регистровите граници, способност за изпълнение на различни щрихи, възпроизвеждане по слух на зададени интервалови конструкции.
  2. Ария и песен; или две арии; или две песни. За предпочитане е двете да бъдат от различни вокални стилистики и различни стилистични епохи.
  3. Пеене a prima vista на откъси от текущия репертоар на състава.

Изисквания към кандидатите:

1. Завършено висше или средно музикално образование.

2. Опит и практика в ансамбловото музициране.

Документи за кандидатстване (CV и заявление в свободен текст) се подават в срок до 23.09.2020 г. на имейл castingoperaplovdiv@gmail.com или на адрес Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив, ул. „Гладстон“ №15, Държавна опера – Пловдив.

Ще бъде осигурен корепетитор. Кандидатите могат да се явят и с корепетитора, с когото работят.