Menu button Държавна Опера - Пловдив

Новини

ПРОСЛУШВАНЕ НА АРТИСТИ-ХОРИСТИ

ПРОСЛУШВАНЕ НА АРТИСТИ-ХОРИСТИ
Публикувано: 28.09.2022

ОБЯВА ЗА ПРОСЛУШВАНЕ НА АРТИСТИ-ХОРИСТИ

Държавна опера – Пловдив обявява прослушване за артисти-хористи – мъже и жени
(сопран, мецосопран, тенор и бас), във връзка с проекти и спектакли, които ще бъдат
реализирани през 2022 и 2023 г.
I. Изисквания към кандидатите:
1. Завършено висше или средно образование.
Музикалното образование е предимство.
2. Опит в ансамбловото музициране е предимство.
II. Документи за кандидатстване се подават в срок до 28.10.2022 г. на имейл
castingoperaplovdiv@gmail.com или на адрес Дом на културата „Борис Христов“,
Пловдив, ул. „Гладстон“ №15, Държавна опера – Пловдив:
1. CV, заявление в свободен текст
2. видео-запис (не по-стар от 6 месеца) на едно произведение от репертоара
на кандидата,)

NB: Одобрените за прослушване на живо кандидати ще бъдат поканени в срок до
04.11.2022 г. Ще бъде осигурен корепетитор. Кандидатите могат да се явят и с
корепетитора, с когото работят.


III. Прослушването на живо ще се проведе на дата 11.11.2022 г. от 11 ч. в Хорова зала на
Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив, ул. „Гладстон“ №15 и се състои от 3
части:
1. Разпяване - включва установяване на регистровите граници, способност за
изпълнение на различни щрихи, възпроизвеждане по слух на зададени
интервалови конструкции.
2. Ария и песен; или две арии; или две песни. За предпочитане е двете да
бъдат от различни вокални стилистики и различни стилистични епохи.
3. Пеене a prima vista на откъси от текущия репертоар на състава.
На кандидатите, преминали прослушването успешно може да бъде предложен
дългосрочен ангажимент с трудов договор.