Menu button Държавна Опера - Пловдив

Новини

"Приказната Пепеляшка" - финал на проект по Еразъм +

"Приказната Пепеляшка" - финал на проект по Еразъм +
Публикувано: 20.02.2023

Втората премиера на спектакъла "Приказната Пепеляшка", който се представя едновременно в Пловдив, Овиедо - Испания и Комо - Италия, финализира проекта по програма Еразъм + на ЕС - „Опера и образование в ранна детска възраст – Изграждане на европейска осведоменост чрез музика във време на пандемия“. Спектакълът е реализиран със съдействието на Куклен театър Пловдив. Всички образователни материали, създадени за спектакъла и насочени за преподаватели по музика, родители и деца, могат да бъдат изтеглени от сайта на проектапо проекта могат да бъдат naмерени на сайта www.oece.uniovi.es, включително на български.
Проектът се координира от Университета в Овиедо в Испания, съпътстван заедно с Опера Пловдив от още четири партньорски организации от Испания, Италия и България: Опера Овиедо, образователната оперна организация AsLiCo от град Комо, Миланския университет Бикока и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Целите на проекта са насърчаване на социалното приобщаване във времена на криза чрез създаване на качествено образователно съдържание и популяризиране на музиката като основно средство за растеж и знания в образованието в ранна детска възраст, като се изхожда от убеждението, че операта, като европейско културно наследство, е идеалният инструмент за повишаване на чувството за единство сред гражданите от всички възрасти. Фокус на проекта е популяризирането на операта като приобщаващ инструмент за населението на селските и периферните райони чрез образователни преживявания, свързани с операта, насочени към насърчаване на достъпа до култура, и по-специално до музика, на деца между 0 и 6 години години.