Menu button Държавна Опера - Пловдив

Новини

Прослушване за солист оркестрант валдхорна

Прослушване за солист оркестрант валдхорна
Публикувано: 11.04.2023

Изисквания към кандидатите:

1.. Завършено висше или средно музикално образование.

2. Опит и практика в ансамбловото музициране.

Прослушването ще се състои на два етапа.

1.         Първи етап на прослушването - Оценка на видеозапис  на изброените произведения от задължителния списък. Записите трябва да бъдат изпратени на имейл като линк в youtube.

Моля, изпращайте линкове с видеата и документи за кандидатстване (CV и заявление в свободен текст) до 12 май 2023 г. на имейл  castingoperaplovdiv@gmail.com.

ТЕМА НА ИМЕЙЛА - КОНКУРС ОРКЕСТЪР

Държавна опера Пловдив ще се свърже с одобрените за втори тур кандидати до 20 май.

2.         Втори етап на прослушването ще се проведе  присъствено на дата 19.06.2023 г. и 6.07.2023 г. от 11:00 ч. в „Ателие 2019“ , Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ №16. (кандидата може да избере на коя от двете дати да се яви). При необходимост можем да ви изпратим нотен материал на оркестровите трудности.

 

Репертоар за прослушване

1. Задължителен списък с произведемия за 1 кръг (видео селекция) и 2 кръг (присъствен).

- Солова пиеса по избор с или без акомпанимент

- Концерт по избор от:

В.А. Моцарт: Концерт за валдхорна No. 4, K.495

или

Рихард Щраус: Концерт за валдхорна No. 1

2. Оркестрови трудности

- Бизе: Кармен Акт 3 Nr.22

- Малер: 4 симфония, 7 такта преди номер 9

- Пучини: Тоска , Трето действие, първите 17 такта

- Равел: Концерт за пиано

- Щраус: Дон Жуан, //19 такта след D до 11 такта след E // 17 такта преди O до 1 такт преди P // Y – 4

- Чайковски: 5-та симфония, 2ра част, B. 8 - 28

- Верди: Дон Карло, Увертюра, B.1 – 26