Menu button Държавна Опера - Пловдив

Новини

ОБЯВИ ЗА ПРОСЛУШВАНЕ

ОБЯВИ ЗА ПРОСЛУШВАНЕ
Публикувано: 14.08.2023

Държавна опера – Пловдив обявява прослушване за солист оркестрант валдхорна, за оркестранти за щатна позиция Ударни инструменти (Tutti), за оркестранти за щатна позиция Първи цигулки (Tutti), за за оркестранти за щатна позиция Втори цигулки (Tutti). 
ОБЯВИТЕ СЛЕДВАТ В ИЗБРОЕНИЯ РЕД:
 

ОБЯВА

Държавна опера – Пловдив обявява прослушване за солист оркестрант валдхорна.

Изисквания към кандидатите:

1.. Завършено висше или средно музикално образование.

2. Опит и практика в ансамбловото музициране.

Прослушването ще се състои на 21.09.2023 г. от 11:00 ч. в „Ателие 2019“ , Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ №16.

 

Репертоар за прослушване

1. Солова пиеса по избор с или без акомпанимент

2. Концерт по избор от:

- В.А. Моцарт: Концерт за валдхорна No. 4, K.495

или

- Рихард Щраус: Концерт за валдхорна No. 1

3. Оркестрови трудности

- Бизе: Кармен Акт 3 Nr.22

- Малер: 4 симфония, 7 такта преди номер 9

- Пучини: Тоска , Трето действие, първите 17 такта

- Равел: Концерт за пиано

- Щраус: Дон Жуан, //19 такта след D до 11 такта след E // 17 такта преди O до 1 такт преди P // Y – 4

- Чайковски: 5-та симфония, 2ра част, B. 8 - 28

- Верди: Дон Карло, Увертюра, B.1 – 26

При необходимост можем да ви изпратим нотен материал на оркестровите трудности.

Моля, изпращайте документи за кандидатстване (CV и заявление в свободен текст) до 15 септември 2023 г. на имейл  castingoperaplovdiv@gmail.com.

ОБЯВА

Държавна опера – Пловдив обявява прослушване за оркестранти за щатна позиция Ударни инструменти (Tutti)

Изисквания към кандидатите:

1.. Завършено висше или средно музикално образование.

2. Опит и практика в ансамбловото музициране.

Прослушването ще се състои на 21.09.2023 г. от 11:00 ч. в „Ателие 2019“ , Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ №16.

 

Репертоарът за прослушване

1. Солов репертоар

- Малък барабан: Jacques Delécluse – Етюд N.1, ИЛИ Етюд N.2, ИЛИ Етюд N.3

- Ксилофон: Етюд или Концертна пиеса по избор на кандидата

2. Оркестрови трудности

- Ксилофон – Гершуин: “Порги и Бес”, Увертюра

- Glockenspiel – Delibes: “Lakme”, N.10: “Glöckchen - Arie”

- Малък барабан – Римски-Корсаков: „Шехерезада“, части III. и IV.

- Кастанети – Равел: “Alborada del gracioso” (5 такта преди повторение от “4” до reh.”4”)

- Кастанети – Вагнер: „Танхойзер“, Акт 1, Вакханка

(10 такта преди повторение  „38” до края)

- Дайре (Tambour de Basque) – Бизе: “Кармен”, Акт 2, N.12 “Zigeunerlied”

На одобрените кандидати може да бъде предложен договор със стандартна заплата и възможности за бонуси и постоянен ангажимент.

 

При необходимост можем да ви изпратим нотен материал на оркестровите трудности.

Моля, изпращайте документи за кандидатстване (CV и заявление в свободен текст) до 15 септември 2023 г. на имейл  castingoperaplovdiv@gmail.com.

 

ОБЯВА

Държавна опера – Пловдив обявява прослушване за оркестранти за щатна позиция Първи цигулки (Tutti)

Изисквания към кандидатите:

1. Завършено висше или средно музикално образование.

2. Опит и практика в ансамбловото музициране.

Прослушването ще се състои на 21.09.2023 г. от 11:00 ч. в „Ателие 2019“ , Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ №16.

Репертоар за прослушване

 

  1. В. А. Моцарт,  Концерт 3 ИЛИ 4 ИЛИ 5 (по избор), Първа част с каденца. Със съпровод на пиано.
  2. Солова пиеса по избор.
  3. Оркестрови трудности

 

 

Нотен материал на оркестровите трудности ще бъде предоставен при поискване.

Моля, изпращайте документи за кандидатстване (CV и заявление в свободен текст) до 15 септември 2023 г. на имейл  castingoperaplovdiv@gmail.com.

 

ОБЯВА

Държавна опера – Пловдив обявява прослушване за оркестранти за щатна позиция Втори цигулки (Tutti)

Изисквания към кандидатите:

1.. Завършено висше или средно музикално образование.

2. Опит и практика в ансамбловото музициране.

Прослушването ще се състои на 21.09.2023 г. от 11:00 ч. в „Ателие 2019“ , Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ №16.

Репертоар за прослушване

  1. В. А. Моцарт,  Концерт 3 ИЛИ 4 ИЛИ 5 (по избор), Първа част с каденца. Със съпровод на пиано.
  2. Пиеса ИЛИ Концерт по избор, различен от Моцарт (1ва част или 2 и 3 част).

Оркестрови трудности

1. Моцарт „ Дон Жуан“,                

-Увертюра от.Molto Allegro до такт 76                                

- Scena XX от такт 287 до такт 318                                              

- Scena XX от такт 604 до такт 623

2. Верди ,, Дон Карлос"

№10 - Alegro adjitato

№13 -  ц.41 до ц.44.

3.Пучини ,,Мадам Бътерфлай"

Начало, до ц.3

Трето действ.-ц.9 до ц.12.

4. Росини ,, Вилх.Тел" - Росини

От буква Н до L

5. Бетовен 9 симф., Ода на радостта-от буква  К до Alegro maestoso

6. Р. Щраус - ,,Дон Жуан"-  От началото до буква C

При необходимост можем да ви изпратим нотен материал на оркестровите трудности.

Моля, изпращайте документи за кандидатстване (CV и заявление в свободен текст) до 15 септември 2023 г. на имейл  castingoperaplovdiv@gmail.com.