Menu button Държавна Опера - Пловдив

Новини

Прослушване за оперни певци на Академия Маскани

Прослушване за оперни певци на Академия Маскани
Публикувано: 01.03.2024

Академия за високо усъвършенстване на оперни певци в изкуството на веризма и масканиевия репертоар, четвърто издание 2024

Въведение

Департамент Маскани, създаден в рамките на Фондация Театро Голдони в Ливорно (наричан по-долу ФОНДАЦИЯТА), промотира Академия Маскани, Академия за високо  усъвършенстване на оперни певци, чиято цел е задълбочаване в познаването на оперния репертоар на Пиетро  Маскани (Ливорно, 1863 – Рим, 1945) и на раздела в музикалния театър, познат като веризъм, в така наречената „Млада италианска школа“.

В предишните издания бяха реализирани множество събития, в които бяха ангажирани участници от Академията, както в чужбина ( Япония, Португалия, Оман, Израел), така и в Италия, в известни туристически дестинации с богата история и природни забележителности. Академията вижда в музиката на Маскани добавена стойност към високия туристически продукт.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.1 Условия за допускане до участие и регламент на конкурса.

ФОНДАЦИЯТА (Департамент Маскани) възлага за 2024 на Академията за високо усъвършенстване на вокалното майсторство за оперни певци „Пиетро Маскани“, с цел да насърчи изграждането на изпълнители в масканиевия репертоар, да предаде една стабилна вокална, музикална и режисьорска подготовка, насочена към намирането на нови изпълнители, които да включи в програмата на 5-ото издание на Фестивал Маскани и/или в продукцията на едно заглавие от Маскани или от веристичния репертоар.

Чл. 2 Условия за участие.

Допускат се всички кандидати за предварителна селекция от всички националности, които към датата на изпращане на кандидатурите си са навършили 18 години.

Артистичното ръководство на комисията поставя горна граница за участие от 35 години.

Чл. 3 Записване и крайна дата за предварителните селекции.

Целта на предварителните селекции е да определи максимум 25 певци, които да влязат в Академия Маскани.

Начинът на записване е предвидено да става само онлайн, като се попълни формулярът от следния адрес: https://mascagnifestival.it/mascagni-academy/, добавяйки останалите изискуеми документи. На прослушванията кандидатите трябва да представят 3 (три) арии от Маскани и/или от композитори от „Младата Школа“.

  • Прослушване на 22 март 2024 в Опера Пловдив (България). Краен срок за записване 12 март 2024.
  • Прослушване 11 април 2024 в Националната Опера и Балет на Тирана (Албания). Краен срок на записване 27 март 2024.
  • Прослушване 13 май 2024 в Театро Голдони Ливорно (Италия). Краен срок на записване 20 април 2024.
  • Ръководството си запазва правото да добавя нови дати и места за национални или международни прослушвания.
  • Допуска се явяване само на едно от предвидените прослушвания.
  • Окончателният списък на допуснатите до Академия Маскани ще бъде съобщен едва след приключването на всички прослушвания.
  • Департамент Маскани си запазва правото да променя датите и местата на прослушванията в случай на форсмажорни обстоятелства.

Записаните ще бъдат предварително уведомени за това, посредством контактите за връзка, които кандидатът е дал при записването.

Чл. 4 Програма и календар.

Академия Маскани ще се състои през юни 2024 в Театро Голдони в Ливорно или на друго място, което ще бъде своевременно съобщено от ФОНДАЦИЯТА.

Материите които ще се изучават в рамките на Академия Маскани са следните:

История и музикална драматургия на веризма.

Драматургия и сценична интерпретация.

Философия на пеенето и еволюцията от белканто към веризъм: гръдно и диафрагмено дишане, боравене с регистрите в различния репертоар, стратегии за чуваемост в класическото пеене.

Психомоторика на класическото пеене.

Вокална интерпретация.

Сценична интерпретация.

Музикална интерпретация.

а) Преподавател на майсторския клас ще бъде Масимо Кавалети.

б) Оперна продукция.

Участниците, които бъдат избрани в края на Академия Маскани, ще могат да участват в оперите Селска чест от Маскани и Джани Скики от Пучини и/или в други събития и концерти, които ще се състоят в летния период в рамките на Фестивал Маскани 2024, както в Италия, така и в чужбина, като за това ще получат хонорар според предварително подписан професионален договор.

Чл. 5 Такса за участие в прослушването.

Записването за прослушване е обвързано със заплащането на  такса  от 60.00 евро (шестдесет /00) с включен ДДС, които следва да бъдат внесени чрез банков превод по сметката на:

 Fondazione Teatro Goldoni banca:

Crédit Agricole

BIC CRPP IT 2P182

Iban: IT 67D0623013900000040679339

Детайли за превода: Mascagni Academy: (Име и фамилия).

Веднъж внесена, таксата за участие не може да бъде върната по никакъв повод, освен в случай на анулиране на прослушването.

Чл.6 Безплатно посещение.

Записването и посещението на Академия Маскани е безплатно. Разходите за пътуване, храна и нощувка са за сметка на участника.

  1. Всички артистични и др. изяви на участниците във връзка с дейността на Фондацията са безвъзмездни и не включват изплащане на хонорари и др. възнаграждения.

Чл.7

За участниците е предвидено издаването на атестат за участие. Условието за получаване на този атестат е минимум 80% присъствие в предвидените часове. За целта участниците ще бъдат задължени да се подписват в списък на влизане и излизане от часовете. Отсъствията трябва да бъдат извинявани с обективни причини.

Чл.8 Участниците дават своето съгласие и са длъжни да бъдат на разположение, както и оторизират ФОНДАЦИЯТА – на която с настоящото съгласие преотстъпват изключителни права и предоставят всички права за заснемане на снимки, видео и аудио, разпространение и излъчване на директни предавания, (по подразбиране и на on demand и/или streaming) в телевизионни канали или социални медии, или платформата Youtube, или други онлайн такива на всички техни изяви.

  1. Участниците в прослушването отстъпват безвъзмездно на Фондацията правата по използването с комерсиална цел на името, образа, лицето им, на актьорската им игра, или фотографски материали, или техните производни, на промяната или изкривяването, или илюзорно  и неистинско представяне, алтерирано (променено - Бел.пр.), комбинирано използване на името, или фотомонтаж, или фотошоп на образа и лицето им във видео или фотоматериали.

 

Чл.9 Протокол за сигурност.

Във връзка с рисковете, свързани със сценичното пространство и останалите пространства в Театро Голдони, участникът заявява, че се е запознал и е приел съдържанието на документите, които са на разположение и могат да бъдат свалени от https://www.goldoniteatro.it/area-tecnica/ n.6-7-10

Чл. 10 Правилник за личните данни.

Участникът оторизира ФОНДАЦИЯТА да борави с личните му данни за да бъдат използвани за записването му в Академия Голдони и за всички останали дейности, свързани с административната работа и дейностите по промотиране и реклама, които Академията би могла да проведе.

Във връзка с Генералния Правилник за Личните Данни в сила за страните от ЕС от 25/5/2018, участникът може да изиска достъп, да променя или да изтрива личните си данни във всеки един момент.

Чл. 11 Записването и участието в Академията включва безусловното приемане на всички правила и норми на настоящия конкурс.

Информация:

+39 0586 204201

mascagniacademy@goldoniteatro.it

mascagnifestival.it

goldoniteatro.it

Fondazione Teatro della città di Livorno “C. Goldoni” - Via Goldoni 83 - 57125 Livorno

+39 0586 204237

goldoniteatro.it