Представления

ПАЛЯЧИ И СЕЛСКА ЧЕСТ

Публикувано: 15.09.2015 / Коментари (0)

ПАЛЯЧИ
Музикална драма в две действия и пролог
Музика и либрето
Руджиеро Леонкавало (по действителен случай)
 

Селска чест (Cavalleria Rusticana)
Опера в едно действие от Пиетро Маскани
Либрето Джовани Тарджони-Тодзети и Гуидо Менаши (по едноименната новела на Джовани Верга)