Menu button Държавна Опера - Пловдив

Профил на купувача

Oбществена поръчка чрез публична покана

Oбществена поръчка чрез публична покана
Публикувано: 17.08.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ  за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
 „Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия за мероприятия, провеждани от ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ”

СВАЛИ PDF С ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЛИНК КЪМ АОП