Menu button Държавна Опера - Пловдив

Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Публикувано: 04.09.2019

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на мултимедиен проектор и обективи за нуждите на Държавна опера - Пловдив”

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ

ОБЯВА ТУК (публикувана на 4.09.2019, 16 часа)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА В АОП (публикувана на 4.09.2019, 16 часа)

ДОКУМЕНТАЦИЯ PDF: ТУК (публикувана на 4.09.2019, 16 часа)
ДОКУМЕНТАЦИЯ WORD ТУК  (публикувана на 4.09.2019, 16 часа)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти ( публикувана на 20.09.2019  в 11:00)