Menu button Държавна Опера - Пловдив

Профил на купувача

Публично състезание за сключване на рамкови споразумения

Публично състезание за сключване на рамкови споразумения
Публикувано: 13.03.2020

Публично състезание за сключване на рамкови споразумения за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на сценично облекло за постановки на Държавна опера – Пловдив по три обособени позиции“

Линк към АОП (публикуван на 13.03.2020 в 17:30)
Решение за откриване на процедура (публикувано на 13.03.2020 в 17:30)
Образец на ЕЕДОП (публикуван на 13.03.2020 в 17:30)
Документация в pdf: ТУК (публикувана на 13.03.2020 в 17:30)
Образци в word: ТУК (публикувани на 13.03.2020 в 17:30)

Решение за одобряване на обявление за изменение ТУК  (публикувано на 07.04.2020 в 10:30)
Решение за прекратяване ТУК (публикувано на 29.05.2020 в 17:20 часа)
Обявление за прекратяване ТУК ( публикувано на 10.06.2020 в 18:15 часа)