Menu button Държавна Опера - Пловдив

Профил на купувача

Публична покана за възлагане на обществена поръчка

Публична покана за възлагане на обществена поръчка
Публикувано: 06.11.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ  към публична покана, отправена от Държавна опера – Пловдив, съгласно чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по дизайн и предпечатна подготовка на информационни и рекламни материали на Държавна опера – Пловдив“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА PDF
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ PDF
ОБРАЗЦИ

ЛИНК КЪМ АОП

ПРОТОКОЛ от дейността на комисията