Menu button Държавна Опера - Пловдив

Профил на купувача

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Публикувано: 17.03.2017

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВАТА МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ТУК
УКАЗАНИЯ МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ТУК

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Предмет на поръчката: УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ И МУЛТИМЕДИЯ ЗА МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ  
Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия, подробно описано по видове и прогнозни количества на стр. 4-6 от Указанията за участниците в обществената поръчка.  
 
  Място на извършване: гр. Пловдив    Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 69 000 (шестдесет и девет хиляди лева) лева без ДДС.