Профил на купувача

Публична покана за възлагане на обществена поръчка

Публикувано: 06.11.2015

Предоставяне на услуги по дизайн и предпечатна подготовка на информационни и рекламни материали на Държавна опера – Пловдив - ПРИКЛЮЧИЛА

Прочети още

Oбществена поръчка чрез публична покана

Публикувано: 17.08.2015

Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия за мероприятия, провеждани от ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ - ПРИКЛЮЧИЛА

Прочети още