Профил на купувача

Oбществена поръчка чрез публична покана

Публикувано: 17.08.2015

Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия за мероприятия, провеждани от ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ - ПРИКЛЮЧИЛА

Прочети още