Администрация

Екип

Пенка Вучкова
Главен счетоводител

Михаил Бураджиев
Асистент - директор

Никола Шопов
Маркетинг и ПР

Лиляна Бързева
Реклама и ПР