Menu button Държавна Опера - Пловдив

Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Публикувано: 27.02.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
"УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ, И МУЛТИМЕДИЯ ЗА МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ"

Линк към преписката в АОП: ТУК
Линк към Решение за откриване на процедура: ТУК
Решение за откриване на процедура - публикувано на 5.03.2019, 14:40 ч

Линк към Обявление за поръчка: ТУК
Обявление за поръчка - публикувано на 5.03.2019, 14:40 ч

ДОКУМЕНТАЦИЯ (pdf) ; ТУК - публикувано на 5.03.2019, 14:40 ч
ДОКУМЕНТАЦИЯ (word): ТУК  - публикувано на 5.03.2019, 14:40 ч
ЕЕДОП: ТУК - публикувано на 5.03.2019, 14:40 ч

ПРОТОКОЛ 1 (публикуван на 15.04.2019, 14:40 ч)

Съобщение за отваряне на ценови предложения ( публикувано на 7.06.2019, 15:29 часа)

ПРОТОКОЛ 2 (публикуван на 13.06.2019, 13:46 часа)
ПРОТОКОЛ 3 (публикуван на 13.06.2019, 13:51 часа)
ДОКЛАД (публикуван на 13.06.2019, 13:52 часа)
РЕШЕНИЕ 
(публикуванo на 13.06.2019, 13:53 часа)

 

 

ДОГОВОР  (публикуван на 29.07.2019, 13:35 часа)

Oбявление за възложена поръчка (27.08.2019, 13:55)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР: ТУК (14.09.2021, 13:57 часа)