Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано: 27.02.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
"УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ, И МУЛТИМЕДИЯ ЗА МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ"

Линк към преписката в АОП: ТУК
Линк към Решение за откриване на процедура: ТУК
Решение за откриване на процедура - публикувано на 5.03.2019, 14:40 ч

Линк към Обявление за поръчка: ТУК
Обявление за поръчка - публикувано на 5.03.2019, 14:40 ч

ДОКУМЕНТАЦИЯ (pdf) ; ТУК - публикувано на 5.03.2019, 14:40 ч
ДОКУМЕНТАЦИЯ (word): ТУК  - публикувано на 5.03.2019, 14:40 ч
ЕЕДОП: ТУК - публикувано на 5.03.2019, 14:40 ч

ПРОТОКОЛ 1 (публикуван на 15.04.2019, 14:40 ч)