Профил на купувача

Публично състезание за сключване на рамкови споразумения

Публикувано: 13.03.2020

Публично състезание за сключване на рамкови споразумения за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на сценично облекло за постановки на Държавна опера – Пловдив по три обособени позиции“

Прочети още

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано: 04.09.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОР И ОБЕКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ПЛОВДИВ""

Прочети още

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано: 04.06.2019

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА СЦЕНИЧНО ОБЛЕКЛО ЗА ОПЕРНА ПОСТАНОВКА „СИЛАТА НА СЪДБАТА“

Прочети още

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано: 03.05.2019

Покана по реда на чл. 191, ал. 1 от ЗОП за участие в обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на участието на артист – изпълнителя Лиз Райт за концерт „OPERA OPEN 2019: JAZZ SYMPHONY- ЛИЗ РАЙТ“ на сцената на Античен театър в гр. Пловдив.“

Прочети още

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано: 27.02.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: «ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ПЛОВДИВ»

Прочети още

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано: 27.02.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ, И МУЛТИМЕДИЯ ЗА МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ"

Прочети още